1000 främmande arter riskbedömda

Artdatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten riskbedömt främmande arter av växter, svampar och djur.

Av totalt 1033 riskklassificerade arter bedömdes 877 falla inom den använda definitionen för främmande art. 257 arter hamnade i de två kategorier som innebär högst risk, till exempel signalkräfta och nyzeeländsk tusensnäcka. Det största antalet arter på listan tillhör kategorin trädgårdsväxter.
– Det som man i dag lagligen kan och måste göra något åt är de arter som är listade i EU. Den svenska förordningen omfattar ett femtiotal invasiva främmande arter, varav 12 finns i Sverige, säger Henrik Lange, handläggare på Naturvårdsverket, till Aktuell Hållbarhet.

Sedan årsskiftet gäller den nya svenska förordningen om invasiva främmande arter som innebär att myndigheter har rätt att beträda privata fastigheter om det behövs för att utrota arterna.

Av de invasiva arter som är förbjudna i EU pågår redan svenska insatser mot den giftiga jättelokan, jättebalsaminen som tar över i svenska vattendrag och diken samt mot bisamråtta och mårdhund.

Källa
Artdatabanken


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729