Förslag: Så kan strandskyddet lättas ytterligare

Här är de föreslagna förändringarna i korthet.