”Alternativ boplats inget krav enligt artskyddsförordningen”