Ändrade energiskatter i höstbudgeten

(Energi, transporter.)