Ändrat villkor kräver förnyad bullerutredning

(Lag och rätt.)