Custom Panorama

Ledare: Är EU:s artskydd överimplementerat?

Är det överdrivet att stoppa avverkningar på grund av fåglar som inte är fridlysta? Bråket om huruvida artskyddet är överimplementerat lär fortsätta i 18 månader till ungefär. Men sen kan vi faktiskt få svar.

Gäller skyddet av vilda fåglar i EU:s fågeldirektiv även för fåglar som vare sig är fridlysta ­(till exempel lavskrikan) är hotade på någon nivå eller har en långsiktigt vikande populationstrend? Den frågan kan snart vara slutdiskuterad, närmare bestämt i slutet på nästa år. Då väntas nämligen EU-domstolen komma med ett förhandsavgörande på begäran av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.
Mark- och miljödomstolen vill också bland annat veta vad som menas med att ”avsiktligt döda/störa/förstöra” i samma direktiv – innefattar det skogsbruksåtgärder och markexploatering, även om det inte finns risk för att arternas bevarandestatus påverkas negativt av åtgärden?
Det ska bli spännande att se vad EU-domstolen kommer fram till – och hur LlRF tolkar det hela.

P.S. Missa inte miljörättsprofessor Jan Darpös föredrag om artskyddet på konferensen Nytt om miljörätt den 5 december!