Att byta ut en vägg i taget räknas inte som nybygge

(Domar.)