BAT-slutsatser för avfallsbehandling publicerade

EU-kommissionen har publicerat de första BAT-slutsatserna för mekanisk och biologisk avfallsbehandling. BAT står för bästa möjliga teknik och innebär en miniminivå för miljökrav i EU. De nya kraven rör framför allt utsläpp från olika behandlingstekniker, men även energieffektivisering, resurseffektivisering, olycksförebyggande, buller och lukt. Förbränning och deponering av avfall omfattas inte. Befintliga anläggningar som omfattas får nu fyra år på sig att möta kraven.
Källa
EU-kommissionen


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729