Bättre statistik ska tydliggöra miljökrav vid upphandling