Bekämpningsmedel för konsumentbruk kan begränsas

(Kemikalier.)