Beslut att inte agera är överklagbart

Göteborgs Ornitologiska Förening klagade på en avverkning, men fick överklaga till högsta instans för att bli hörda.