Custom Panorama

Beslut om artskyddsdispens för vindkraft upphävs

Länsstyrelsen saknade laglig grund för sitt beslut att vindparken krävde en artskyddsdispens.