Custom Panorama

Beslut om Preemraff skjuts upp

Mark- och miljööverdomstolen skjuter upp sitt beslut om huruvida överklagande organisationer ska beviljas prövningstillstånd i målet som rör Preems raffinaderi i Lysekil, Preemraff.

Det var i november som Preemraff beviljades tillstånd av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg till en utökning av raffinaderiverksamheten, något som ökar koldioxidutsläppen från 1,7 till 3,4 miljoner ton koldioxid per år.

Utbyggnadstillståndet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av cirka hundra privatpersoner och flera organisationer. Bland annat har Naturskyddsföreningen överklagat med motiveringen att utbyggnaden kommer göra raffinaderiet till Sveriges största punktutsläppskälla av koldioxid.

Domstolen har inte prövat koldioxidutsläppen eftersom anläggningen ingår i EU:s utsläppshandel. Men enligt Naturskyddsföreningen finns det inget hinder mot att stoppa utbyggnaden av klimatskäl. Organisationen vill i första hand att domstolen ska förbjuda verksamheten med hjälp av miljöbalkens stoppregel, i andra hand att domstolen ska tidsbegränsa verksamheten.

Målet är högaktuellt eftersom regeringen enligt januariavtalet med Centerpartiet och Liberalerna ska se över all relevant lagstiftning så att Sveriges klimatmål kan nås.

Fredagen den 24 maj skulle Mark- och miljööverdomstolen besluta om prövningstillstånd. Men istället meddelade domstolen att man beslutat att fortsatt föredragning i målet ska ske den 10 juni.

Källa
Mark- och miljööverdomstolen