Bevisningen höll inte i elfenbensmål

Elfenben fick saluhållas utan intyg, med åberopande av antikundantaget. Däremot kunde annonserna ha varit olagliga.