Biotopskyddsdispens förenas med krav på kompensation

En lantbrukare i Hörby kommun får dispens från biotopskyddsbestämmelserna och åläggs samtidigt att utföra kompensationsåtgärder.