Bostäder på jordbruksmark stoppas

Efter överklagande av en privatperson stoppas ett nytt bostadsområde.