Custom Panorama

Därför överklagar Arica Victims

Domen vid Skellefteå tingsrätt i början av mars där 796 chilenska privatpersoner nekades skadestånd av Boliden Mineral AB har överklagats till Hovrätten i nedre Norrland.

Miljödomstolen: Tillåt inte slutförvar

Mark- och miljödomstolen i Nacka anser att regeringen inte bör ge tillåtlighet enligt miljöbalken för ansökan om ett slutförvar av svenskt kärnavfall.