Därför överklagar Arica Victims

Domen vid Skellefteå tingsrätt i början av mars där 796 chilenska privatpersoner nekades skadestånd av Boliden Mineral AB har överklagats till Hovrätten i nedre Norrland.

Lavskrikedomar återförvisas

Mark- och miljööverdomstolen återförvisar domarna om lavskrika till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt.

Ja till hus på bördig mark

Överinstansen släpper igenom bostadshus på vad som anses vara bland den bördigaste jordbruksmarken i Sverige.

Villkor för inomhusbuller slopas

Trafikverket har fått sina slutliga bullervillkor för Citytunnelprojektet i Malmö. Därmed slopas gränserna för buller inomhus.

Oklara regler för enskilda avlopp

Nuvarande regelverk för prövning och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar bjuder på stora utmaningar för fastighetsägare och tillsyns- och tillståndsmyndigheter.

Miljödomstolen: Tillåt inte slutförvar

Mark- och miljödomstolen i Nacka anser att regeringen inte bör ge tillåtlighet enligt miljöbalken för ansökan om ett slutförvar av svenskt kärnavfall.

Vägledande dom

Högsta domstolen har kommit med en vägledande dom som rör social hållbarhet och trafik.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729