Enighet om avlopp i Hanöbukten

Efter att enighet nåtts mellan parterna släpper Mark- och miljödomstolen igenom en ny avloppsledning i den övergödda Hanöbukten.

Åtal väckt i jakthärva

Fem män i Luleå, Piteå och Kalix kommuner har åtalats för illegal jakt på en järv, tre lodjur och fyra björnar.