Custom Panorama

Dom om dricksvatten väcker frågor

EXPERTKOMMENTAR. En dom som ger kommunerna ett strikt ansvar för dricksvattenkvaliteten aktualiserar ett antal juridiskt intressanta frågor.

Lavskrikedomar återförvisas

Mark- och miljööverdomstolen återförvisar domarna om lavskrika till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt.

Vägledande dom

Högsta domstolen har kommit med en vägledande dom som rör social hållbarhet och trafik.