Flexiblare regler för utsläpp från skog och mark

EU-parlamentet har röstat igenom flexiblare regler för redovisning av koldioxidutsläpp från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i det så kallade LULUCF-regelverket.