Så ska vattenkraften miljöprövas

Genomgripande förändringar av miljöbalkens bestämmelser om vattenverksamheter. Krav på omprövning av alla äldre vattenkraftanläggningar. Det föreslår Vattenverksamhetsutredningen.

Därför får du inte säga ”miljövänlig”

Miljövänlig, skonsam mot miljön, klimatneutral – var går gränsen för vad man får skriva i miljöreklam? Lars Jonsson reder ut begreppen och lagstiftningen inom området.

Återfall är vanliga trots bot

En företagsbot ska sättas högre om företaget har gjort liknande lagbrott tidigare. Ändå är återfallsfrekvensen hög. Den hittills högsta boten var på sex miljoner kronor för ett brott med dödlig utgång.

Strandbygge gav både vite och dagsböter

Först ett vite på 25 000 kronor, sedan dagsböter på 72 000 kronor. Det fick en fastighetsägare för att ha byggt på en strand. Stefan Karlmark reder ut varför det var möjligt, trots reglerna mot dubbelbestraffning.

Så avgiftar du ditt företag

För företag som vill göra någonting åt att våra hem invaderas av gifter finns det en enkel metod, skriver Kemikalieinspektionens tidigare generaldirektör Ethel Forsberg.

Skärpt lag gav minimalt straff

En tankbilsförare som spillde bensin fick lika låga dagsböter som en snattare. Risken finns därför att mindre utsläpp kommer att uppfattas som tillåtna, skriver Stefan Karlmark, f d miljöåklagare.

Därför får du inte säga miljövänlig

Miljövänlig, skonsam mot miljön, klimatneutral – var går gränsen för vad man får skriva i miljöreklam? Lars Jonsson reder ut begreppen och lagstiftningen på området.