GRI uppdaterar två standarder

Två standarder för GRI-redovisning ska revideras och uppdateras, meddelar Global Reporting Initiative (GRI).

Hormonkriterier godkända av medlemsländerna

EU-kommissionens förslag på kriterier för att fastställa vad som är ett hormonstörande ämne har under juli godkänts av en majoritet av EU:s medlemsländer på kommitténivå.