Echa undersöker regelefterlevnad

Echa startar ett pilotprojekt för att undersöka i vilken omfattning, och varför, Reach-regler om ämnen i varor inte följs.

Hård strid om glyfosat

EU-kommissionen kämpar in i det sista med att förlänga godkännandet för världens vanligaste ogräsbekämpningsmedel.

Hormonkriterier godkända av medlemsländerna

EU-kommissionens förslag på kriterier för att fastställa vad som är ett hormonstörande ämne har under juli godkänts av en majoritet av EU:s medlemsländer på kommitténivå.

Fler ämnen snart förbjudna

Inom kort kommer fler ämnen än idag att vara förbjudna att använda eller släppa ut på EU:s marknad utan tillstånd.