EU-produkter innehåller förbjudna ämnen

18 procent av produkterna levde inte upp till kraven, när riktade produktkontroller genomfördes i ett tillsynsprojekt drivet av den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa.

EU ska lagstifta mot mikroplast och oxoplast

EU:s kemikaliemyndighet, Echa, har på begäran av EU-kommissionen påbörjat arbetet med att föreslå begränsningar för oxoplast och avsiktligt tillsatt mikroplast.

Sju nya kandidatämnen

Echa har adderat sju ämnen till Reach-förordningens kandidatlista över ämnen som inger särskilt stora betänkligheter.

Echa undersöker regelefterlevnad

Echa startar ett pilotprojekt för att undersöka i vilken omfattning, och varför, Reach-regler om ämnen i varor inte följs.

Hård strid om glyfosat

EU-kommissionen kämpar in i det sista med att förlänga godkännandet för världens vanligaste ogräsbekämpningsmedel.

Hormonkriterier godkända av medlemsländerna

EU-kommissionens förslag på kriterier för att fastställa vad som är ett hormonstörande ämne har under juli godkänts av en majoritet av EU:s medlemsländer på kommitténivå.

Fler ämnen snart förbjudna

Inom kort kommer fler ämnen än idag att vara förbjudna att använda eller släppa ut på EU:s marknad utan tillstånd.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729