Hållbar textil får centrum i Borås

Högskolan i Borås får i uppdrag av regeringen att starta en nationell samverkansplattform för miljömässigt hållbara textilier och hållbart mode.

EU-produkter innehåller förbjudna ämnen

18 procent av produkterna levde inte upp till kraven, när riktade produktkontroller genomfördes i ett tillsynsprojekt drivet av den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa.

EU ska lagstifta mot mikroplast och oxoplast

EU:s kemikaliemyndighet, Echa, har på begäran av EU-kommissionen påbörjat arbetet med att föreslå begränsningar för oxoplast och avsiktligt tillsatt mikroplast.

Sju nya kandidatämnen

Echa har adderat sju ämnen till Reach-förordningens kandidatlista över ämnen som inger särskilt stora betänkligheter.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729