Nya EU-regler vecka 6

Här är EU:s rättsakter om miljö och hållbarhet publicerade under förra veckan som rör Sverige.

Nya EU-regler vecka 5

Här är EU:s rättsakter om miljö och hållbarhet publicerade under förra veckan som rör Sverige.

Nya EU-regler vecka 4

Här är EU:s rättsakter om miljö och hållbarhet publicerade under förra veckan som rör Sverige.

EU ska lagstifta mot mikroplast och oxoplast

EU:s kemikaliemyndighet, Echa, har på begäran av EU-kommissionen påbörjat arbetet med att föreslå begränsningar för oxoplast och avsiktligt tillsatt mikroplast.

Nya EU-regler vecka 3

Här är EU:s rättsakter om miljö och hållbarhet publicerade under förra veckan, som rör Sverige.

Sju nya kandidatämnen

Echa har adderat sju ämnen till Reach-förordningens kandidatlista över ämnen som inger särskilt stora betänkligheter.

Nya svenska regler vecka 2

Här är alla nya svenska regler om miljö och hållbarhet beslutade under den senaste veckan.

Nya EU-regler vecka 2

Här är EU:s rättsakter om miljö och hållbarhet publicerade under förra veckan, som rör Sverige.

Förslag: Ändrade krav på miljöbedömning

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram förslag på vilka krav på miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning som ska ställas på olika typer av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter.

Nya EU-regler vecka 51-1

Här är EU:s rättsakter om miljö och hållbarhet publicerade under de gångna veckorna.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729