Nya EU-regler vecka 2

Här är EU:s rättsakter om miljö och hållbarhet publicerade under förra veckan, som rör Sverige.

Förslag: Ändrade krav på miljöbedömning

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram förslag på vilka krav på miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning som ska ställas på olika typer av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter.

Nya EU-regler vecka 51-1

Här är EU:s rättsakter om miljö och hållbarhet publicerade under de gångna veckorna.

Nya EU-regler vecka 50

Här är EU:s rättsakter om miljö och hållbarhet publicerade under förra veckan.

Nya EU-regler vecka 49

Här är EU:s rättsakter om miljö och hållbarhet publicerade under förra och förrförra veckan.

Nya svenska regler vecka 49

Här är alla nya svenska regler om miljö och hållbarhet beslutade under förra och förrförra veckan.

Nya EU-regler vecka 48

Här är EU:s rättsakter om miljö och hållbarhet publicerade under förra och förrförra veckan.

Nya svenska regler vecka 48

Här är alla nya svenska regler om miljö och hållbarhet beslutade under förra och förrförra veckan.

Nya svenska regler vecka 47

Här är alla nya svenska regler om miljö och hållbarhet beslutade under förra och förrförra veckan.

Nya EU-regler vecka 47

Här är EU:s rättsakter om miljö och hållbarhet publicerade under förra och förrförra veckan.

Echa undersöker regelefterlevnad

Echa startar ett pilotprojekt för att undersöka i vilken omfattning, och varför, Reach-regler om ämnen i varor inte följs.

Nya EU-regler vecka 46

Här är EU:s rättsakter om miljö och hållbarhet publicerade under förra och förrförra veckan.

Nya svenska regler vecka 46

Här är alla nya svenska regler om miljö och hållbarhet beslutade under förra och förrförra veckan.

Nya svenska regler vecka 45

Här är alla nya svenska regler om miljö och hållbarhet beslutade under förra och förrförra veckan.

Nya EU-regler vecka 45

Här är EU:s rättsakter om miljö och hållbarhet publicerade under förra och förrförra veckan.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729