Nya EU-regler vecka 49

Här är EU:s rättsakter om miljö och hållbarhet publicerade under förra och förrförra veckan.

Nya svenska regler vecka 49

Här är alla nya svenska regler om miljö och hållbarhet beslutade under förra och förrförra veckan.

Miljövarudeklarationer slår igenom

Det internationella systemet för miljövarudeklarationer, EPD, har nått en ny milstolpe i och med att den tusende deklarationen nu har registrerats.

Nya EU-regler vecka 48

Här är EU:s rättsakter om miljö och hållbarhet publicerade under förra och förrförra veckan.

Nya svenska regler vecka 48

Här är alla nya svenska regler om miljö och hållbarhet beslutade under förra och förrförra veckan.

Nya svenska regler vecka 47

Här är alla nya svenska regler om miljö och hållbarhet beslutade under förra och förrförra veckan.

Nya EU-regler vecka 47

Här är EU:s rättsakter om miljö och hållbarhet publicerade under förra och förrförra veckan.

Echa undersöker regelefterlevnad

Echa startar ett pilotprojekt för att undersöka i vilken omfattning, och varför, Reach-regler om ämnen i varor inte följs.

Enighet om avlopp i Hanöbukten

Efter att enighet nåtts mellan parterna släpper Mark- och miljödomstolen igenom en ny avloppsledning i den övergödda Hanöbukten.

Hård strid om glyfosat

EU-kommissionen kämpar in i det sista med att förlänga godkännandet för världens vanligaste ogräsbekämpningsmedel.

Nya EU-regler vecka 46

Här är EU:s rättsakter om miljö och hållbarhet publicerade under förra och förrförra veckan.

Nya svenska regler vecka 46

Här är alla nya svenska regler om miljö och hållbarhet beslutade under förra och förrförra veckan.

Nya svenska regler vecka 45

Här är alla nya svenska regler om miljö och hållbarhet beslutade under förra och förrförra veckan.

Nya EU-regler vecka 45

Här är EU:s rättsakter om miljö och hållbarhet publicerade under förra och förrförra veckan.