Så fungerar nya bullerreglerna

Ny lagstiftning infördes under sommaren och mer kommer. Tomas Underskog, advokat vid Advokatfirman Åberg & Co, redogör för den senaste utvecklingen när det gäller lagstiftning om buller.

Två bra beslut

Grattis regeringen och grattis JO till hållbara beslut, skriver Pernilla Strid i Lag & rätt nr 11.