Sätt ner foten, JO!

Det är dags för JO att sätta ner foten och svara föreningen Kommunala Miljöchefer, skriver Pernilla Strid i Lag & rätt nr 9/10.

En enda skrotkörning gav fängelse

Tillsynen av transporter av farligt avfall är mycket svag, konstaterade nyligen Riksrevisionen. Åtal ledde i detta fall till fyra månaders fängelse och 50 000 i företagsbot för en enda skrotfärd.