Custom Panorama

Villkor för inomhusbuller slopas

Trafikverket har fått sina slutliga bullervillkor för Citytunnelprojektet i Malmö. Därmed slopas gränserna för buller inomhus.

Vägledande dom

Högsta domstolen har kommit med en vägledande dom som rör social hållbarhet och trafik.