Fylls rollen?

Kan Miljöstyrningsrådets konstruktiva roll ersättas av en myndighet?, undrar Pernilla Strid i Lag & rätt nr 5.

Upphandlare riskgrupp för korruption

(Ur M-plus) Tjänstemän inom stat och kommun som har centrala roller inom upphandling är en riskgrupp för korruption. Det visar en rapport om korruption som Brottsförebyggande rådet (Brå) nyligen publicerade.