Custom Panorama

Därför behöver artskyddet komma in tidigt i planer och prövningar

Hur bör fridlysta arter i artskyddsförordningen hanteras i samband med miljöbedömningar enligt nya sjätte kapitlet i miljöbalken? Helene Lindahl redogör för Naturvårdverkets nya vägledning.