Därför kräver EU svar om vattendirektivet

EU-kommissionen ifrågasätter Sveriges implementering av ramvattendirektivet. Advokat Agnes Larfeldt Alvén förklarar varför.