Därför måste företag internalisera sina samhällskostnader

Helena Mueller på KPMG berättar om en metod för hur ett företags "sanna värde" kan beräknas, och varför det är viktigt.