Därför måste Volvo ändra sin reklam

Volvos reklamfilm med Robyn har ifrågasatts av Konsumentverket som anser att påståendet "vår största miljösatsning någonsin" ger ett vilseledande intryck av bilens miljöfördelar. Volvo måste nu förtydliga reklamen, annars driver Konsumentverket ärendet vidare.