Därför ökar kraven på vattenkraften

Enligt EU:s vattendirektiv ska statusen på vattenförekomster inte försämras. En vägledande EU-dom klargör vad det betyder.