Delade meningar om hållbarhet kontra avkastning

Förslaget på ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna delar remissinstanserna i två läger.