Det betyder domarna om lavskrika

Domarna om lavskrikan blir en parentes i rättsutvecklingen eller tvingar fram klargörande från EU.