Detaljplan på betesmark upphävs

Mark- och miljööverdomstolen håller inte med kommunen om att marken inte är brukningsvärd.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729