Custom Panorama

Dom väcker frågor om förorenarens betalningsansvar

Eskilstuna kommun ska betala en potatisodlare drygt 48 miljoner kronor i ersättning för att dricksvattnet ska skyddas. Domen väcker frågan om det fortfarande är förorenaren som betalar.