Domar

Alla domar »
Alla vägledande domar »


Ja till hus på bördig mark

Överinstansen släpper igenom bostadshus på vad som anses vara bland den bördigaste jordbruksmarken i Sverige.

Villkor för inomhusbuller slopas

Trafikverket har fått sina slutliga bullervillkor för Citytunnelprojektet i Malmö. Därmed slopas gränserna för buller inomhus.

Miljödomstolen: Tillåt inte slutförvar

Mark- och miljödomstolen i Nacka anser att regeringen inte bör ge tillåtlighet enligt miljöbalken för ansökan om ett slutförvar av svenskt kärnavfall.

Vägledande dom

Högsta domstolen har kommit med en vägledande dom som rör social hållbarhet och trafik.

Knivsta kommun tvingas sänka VA-taxa

En bostadsrättsförening med 124 smålägenheter på samma fastighet har dragit in lite väl mycket pengar åt det kommunala VA-bolaget.

Lämplig lokalisering beror på kvaliteten

Den täkt vars kvalitet kan tillgodose flest behov får bedriva sin verksamhet, medan två täkter med sämre kvalitet inte anses uppfylla kravet på lämplig lokalisering.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729