Domar

Alla domar »
Alla vägledande domar »


Därför överklagar Arica Victims

Domen vid Skellefteå tingsrätt i början av mars där 796 chilenska privatpersoner nekades skadestånd av Boliden Mineral AB har överklagats till Hovrätten i nedre Norrland.

Lavskrikedomar återförvisas

Mark- och miljööverdomstolen återförvisar domarna om lavskrika till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt.

Ja till hus på bördig mark

Överinstansen släpper igenom bostadshus på vad som anses vara bland den bördigaste jordbruksmarken i Sverige.

Villkor för inomhusbuller slopas

Trafikverket har fått sina slutliga bullervillkor för Citytunnelprojektet i Malmö. Därmed slopas gränserna för buller inomhus.

Oklara regler för enskilda avlopp

Nuvarande regelverk för prövning och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar bjuder på stora utmaningar för fastighetsägare och tillsyns- och tillståndsmyndigheter.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729