Domar

Alla domar »
Alla vägledande domar »


Dom om dricksvatten väcker frågor

EXPERTKOMMENTAR. En dom som ger kommunerna ett strikt ansvar för dricksvattenkvaliteten aktualiserar ett antal juridiskt intressanta frågor.

Därför överklagar Arica Victims

Domen vid Skellefteå tingsrätt i början av mars där 796 chilenska privatpersoner nekades skadestånd av Boliden Mineral AB har överklagats till Hovrätten i nedre Norrland.

Lavskrikedomar återförvisas

Mark- och miljööverdomstolen återförvisar domarna om lavskrika till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729