Domar

Alla domar »
Alla vägledande domar »


Enighet om avlopp i Hanöbukten

Efter att enighet nåtts mellan parterna släpper Mark- och miljödomstolen igenom en ny avloppsledning i den övergödda Hanöbukten.