Echa klargör krav på uppdragstillverkare

(Kemikalier.)