Echa: Var proaktiv vid utvärderingen

(Kemikalier.)