EEA: Så påverkas Europa av klimatförändringarna

(Klimat/klimatanpassning.)