Elprylar uppfyller inte kemikaliekrav

Elektriska lågprisprodukter innehåller för höga halter av förbjudna kemikalier.