Energimärkningen görs om

(Energi.)

Först fanns energiklasserna A-G. När de inte räckte till infördes A+, A++ och A+++. Nu återgår skalan till A-G.

Det är EU-kommissionen, EU-parlamentet och EU:s ministerråd som träffat en preliminär överenskommelse om att uppdatera EU:s energimärkning så att den bättre stämmer överens med dagens energiprestanda. Märkningen finns på bland annat vitvaror, tv-apparater, lampor, värmepumpar, varmvattenberedare och däck.
Enligt överenskommelsen ska också en databas skapas över alla produkter som omfattas av märkningen. Databasen ska vara offentlig och ge konsumenter möjlighet att bättre jämföra olika produkters prestanda och energianvändning. Dessutom ska den underlätta för EU-länderna att kontrollera att produkterna följer energimärkningen.
Enligt Energimyndigheten träder den nya energimärkningen i kraft under sommaren, sedan tar det ytterligare cirka 15 månader tills den når butikerna. TV-apparater och vitvaror kommer få den nya märkningen först.
Källa
Energimyndigheten