Enighet om avlopp i Hanöbukten

Efter att enighet nåtts mellan parterna släpper Mark- och miljödomstolen igenom en ny avloppsledning i den övergödda Hanöbukten.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729