EU föreslår egen riskklass för hormonstörare

(Kemikalier)