EU-förslag om cirkulär ekonomi vässas

(Avfall/återvinning.)