EU-kommitté: Utkräv rättsligt ansvar för dieselfusket

(Transporter.)